فهرست

گزارش

رییس اداره کتابخانه های عمومی مسجد سلیمان:

بی توجهی به کتاب عواقب جبران ناپذیری دارد؛ برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مسجدسلیمان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مسجدسلیمان برگزار و گزارش برنامه های کتابخانه های عمومی این شهرستان ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، رییس اداره کتابخانه های عمومی مسجدسلیمان گفت: نخستین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مسجدسلیمان در سال 1400، با حضور فرماندار و اعضای این انجمن در دفتر فرماندار شهرستان برگزار شد.
فرماندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی مسجد سلیمان در این نشست با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی گفت: یکی از مهم ترین دلایل رشد و تکامل جوامع مختلف، توجه به بحث کتاب و کتابخوانی است زیرا به صورت مستقیم برسطح فرهنگ و توسعه آن جامعه تاثیر می گذارد.
علی پاکدل افزود: همه مناطق شهرستان باید از وجود کتابخانه بهره مند باشند زیرا مهم ترین اولویت ما توسعه متوازن و توجه به مناطق کمتر توسعه است.
وی تصریح کرد: شهرداری مسجدسلیمان در بحث پرداخت حق نیم درصد ی اداره کتابخانه ها همانند گذشته مساعدت های لازم را داشته باشد .
در ادامه رییس اداره کتابخانه های عمومی مسجدسلیمان نیز گفت: پیشرفت جوامع در نتیجه توجه به مقوله مطالعه و انس با کتاب محقق می شود و بی توجهی به این امر مهم عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت.
آناهیتا باقری با ارائه گزارشی از خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در ایام کرونا در بستر فضای مجازی پرداخت، و روند اجرایی مصوبات گذشته  انجمن کتابخانه های عمومی مسجدسلیمان را تشریح کرد.

 
عكس های مرتبط :