فهرست

گزارش

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان:

کتابخوان ها کمتر درگیر آسیب های اجتماعی می شوند

مدیرکل بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات استانداری خوزستان گفت: باتوجه به عملکرد چندساله خود در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی این امر ثابت شده است که افراد کتابخوان کمتر درگیر آسیب های اجتماعی می شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، رسول امیری در دیدار با عباس حسین زاده سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اظهار کرد: سلامت اداری و سالم سازی روابط اداری و برداشتن موانع خدمت به مردم و تسهیل شرایط اداری برای آنها از مأموریت ها و اولویت های اداری ما است.
وی افزود: توجه به حوزه آموزشی و فرهنگی باعث َ آشتی مردم با کتابخوانی و فرهنگ  و افزایش سطح سواد نخبگان و مردم می شود.
مدیرکل بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات استانداری خوزستان یادآور شد: به رغم این که حوزه کتاب تحت الشعاع مسائل معیشتی و اقتصادی قرار گرفته و باعث کاهش اقبال مردم به کتاب شده، ولی همچنان کتاب دوست مردم است اما دوستی که این روزها فراموش شده و باید با برنامه ریزی و خلاقیت در اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این دوستی را به مردم و خانواده های آنها برگردانیم و محیط را برای آنها فراهم کنیم.
امیری با بیان این که خاطره خوبی از حوزه کتابخانه ها در زمانی که در ایذه و دهدز بودم دارم، گفت: برای اجرای فعالیت های فرهنگی  دو اصل جذابیت و خلاقیت می تواند مردم را دوباره با کتاب آشتی دهد .
وی ادامه داد: باتوجه به عملکرد چندساله خود در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی این امر ثابت شده است که افراد کتابخوان کمتر درگیر آسیب های اجتماعی می شوند.
مدیرکل بازرسی، حقوقی و پاسخگویی به شکایات استانداری خوزستان بیان کرد: در حوزه مدیریت حوزه فرهنگی به ویژه کتاب و کتابخوانی وجود مدیران همسو و با تفکر فرهنگی و اجتماعی می تواند مسیر ر ابرای توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی فراهم کند.
در ادامه سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان گزارشی از وضعیت تعداد کتابخانه های عمومی، شاخص های کتابخانه ای و مشکلات و چالش های سازمان ارائه کرد و گفت: فعالیت های فناورانه ، خدمات غیرحضوری در ایام کرونا، توجه بیش از پیش به مناطق محروم، توسعه کتابخانه های عمومی در شهرهای فاقد کتابخانه و استفاده حداکثری از فضای مجازی و همچنین تنوع فعالیت های فرهنگی از جمله اقداماتی است که در ایام کرونا توسط کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان انجام شد.

 
عكس های مرتبط :