فهرست

با كتابداران

رییس اداره کتابخانه های عمومی لالی در دیدار با شهردار این شهرستان:

ظرفیت های شهری در خدمت کتابخوانی قرار گیرد

رییس اداره کتابخانه های عمومی لالی در دیدار با شهردار این شهرستان خواستار استفاده از ظرفیت های تیلیغاتی شهر برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، غفاری عسکری رییس اداره کتابخانه های عمومی لالی با شهردار این شهر دیدار و درباره مسائل مرتبط با حوزه کتاب و کتابخوانی و مشکلات موجود میان شهرداری و کتابخانه های عمومی لالی گفتگو کرد.
وی در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت های کتابخانه های عمومی لالی در ایام کرونا گفت: کتابخانه های عمومی لالی مشکلاتی در حوزه شهر دارند که انتظار داریم شهرداری لالی با دید مثبت و مساعد در حل آنها به ما کمک و از ما حمایت و با ما همکاری کند.
رییس اداره کتابخانه های عمومی لالی با اشاره به نیاز به تبلیغات اثربخش در حوزه کتاب و کتابخوانی در شهرستان و معرفی کتابخانه های لالی ، تصریح کرد: تقاضا داریم تا ظرفیتهای تبلیغاتی در سطح شهر با همکاری شهرداری جهت تشویق شهروندان به موضوع کتابخوانی ایجاد شود.
در ادامه داوودی شهردار لالی نیز با اشاره به اهمیت امر مطالعه و کتابخوانی گفت: کتابخوانی و مطالعه منجر به اعتلای سطح فرهنگی و رشد اجتماعی جامعه می شود و به همین خاطرآماده هر نوع همکاری برای حل مشکلات کتابخانه های عمومی لالی و رفع موانع پیش رو هستیم.
وی افزود: درخواست ما این است که از ظرفیت های تبلیغات محیطی در اطراف کتابخانه ها با ارائه طرح ها و پیشنهادات از سوی اداره کتابخانه های عمومی لال برای گسترش فرهنگ و آداب شهروندی استفاده شود.