فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با حضور کتابداران آبادانی در اداره آتش نشانی؛

كارگاه آتش نشاني براي كتابداران آباداني برگزار شد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی آبادان از برگزاری کارگاه آتش نشانی ویژه پرسنل کتابخانه ها خبر داد.

رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي آبادان از برگزاري كارگاه آتش نشاني براي كتابداران اين شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي خوزستان، احمد رضا دشت افكن ضمن تجليل از فداكاري ها و ايثارگري هاي پرسنل زحمت كش آتش نشاني گفت: با توجه به ضرورت و با همكاري اداره آتش نشاني و خدمات ايمني، كارگاه نحوه كار با كپسول آتش نشاني و اطفاي حريق براي پرسنل كتابخانه هاي عمومي آبادان برگزار شد.

وي افزود: يادگيري مهارت هاي آتش نشاني براي عموم افراد جامعه اهميّت فراوان دارد و آگاهي بخشي به شهروندان در اين زمينه موجب پيشگيري از حوادث مي شود.
همچنين اين كارگاه به صورت تئوري و عملي به مدت دو روز و با تدريس علي احمديان كارشناس آموزش اداره آتش نشاني و خدمات ايمني آبادان برگزار شد.
نسخه قابل چاپ