فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در دیدار سرپرست کتابخانه های عمومی آبادان با معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد؛

حمایت سازمان منطقه آزاد اروند ازتوسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان آبادان

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آبادان به منظور حمایت از طرح ها و فعالیت های فرهنگی کتابخانه ها ی عمومی شهرستان با عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، احمد ربیعی سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آبادان  در راستای حمایت از طرح ها و فعالیت های فرهنگی و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی آبادان با مهندس خانی عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار احمد ربیعی سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی آبادان با بیان اینکه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی موجب آگاهی اقشار مختلف جامعه می شود وجامعه را از آفات و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی مصون می دارد، به شرح طرح ها و اقدامات کتابخانه های عمومی شهرستان در راستای ترویج این امر پرداخت.
وی ضمن معرفی طرح پیک کتاب و میز مرجع مجازی، از فعالیت های فرهنگی و ترویجی کتابخوانی در دوران کرونا و مشارکت اعضا در فضای مجازی یاد کرد و این امر را یکی از تلاش های ارزنده نهادکتابخانه های عمومی کشور در حوزه فرهنگی دانست.
ربیعی همچنین با معرفی طرح کتابخانه سیار صیادی، خواستارحمایت از طرح ها و برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی توسط سازمان منطقه آزاد شد و تلاش در ادامه اجرای این طرح  و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی شهرستان را موجب افزایش میزان مطالعه، کتابخوانی و ارتقا مسائل فرهنگی شهر برشمرد. 
علی خانی عضو هیئت مدیره و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به اینکه مقوله فرهنگ و کتابخوانی امر بسیار مهمی است، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد از هر گونه حمایتی برای بخش فرهنگ و نهاد کتابخانه های عمومی در شهرستان دریغ نخواهد کرد.
وی با قدردانی از فعالیت کتابخانه های عمومی، بر گسترش و ترویج طرح پیک کتاب تاکید کرد و آن را به عنوان طرح برتر خدمات کتابخانه ای بیان کرد و تبلیغ و ترویج آن توسط سازمان منطقه آزاد اروند را نوید داد.

خانی همچنین آمادگی سازمان منطقه آزاد اروند جهت حمایت وگسترش طرح کتابخانه سیار صیادی برای تمامی صیادان شهرستان را اعلام نمود.
نسخه قابل چاپ