فهرست

اخبار شهرستان‌ها

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شوشترعنوان  کرد :

اهدای 1066 جلد کتاب کمک درسی به کتابخانه های عمومی  شوشتر

1066 جلد کتاب توسط آموزشگاه قلم چی شوشتر به کتابخانه های عمومی این شهرستان اهدا شد.

به گزارش روابط  عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان ، آقای علی اصغر صفرچی  مسئول آموزشگاه قلم چی شوشتر تعداد 1066 جلد کتاب کمک درسی در مقطع ابتدایی ، متوسطه اول ، متوسطه دوم و آمادگی کنکور سراسری  به کتابخانه های  عمومی این شهرستان  اهدا کردند.
معصومه نیک فرد ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی  شهرستان  شوشتر بیان کرد که : که  اهدا کتابهای کمک درسی وغنی شدن بخش کتابهای کمک درسی تا حدودی باعث رفع نیازهای دانش آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه خواهد شد و لذا اعضای داوطلب کنکور بخشی ازاعضای کتابخانه ها را تشکیل می دهند با انگیزه بیشتری به کتابخانه ها مراجعه  ‌کنند.
نسخه قابل چاپ